ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสจ.ระยอง

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สสจ.ระยอง

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข - ข้อสอบเฉพาะทางสาธารณสุข - ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ - ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ - แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สสจ.ระยอง

พนักงานบริการ สสจ.ระยอง

พนักงานเกษตรขั้นพื้นฐาน สสจ.ระยอง