ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

แนวข้อสอบ พนักงานช่วยการพยาบาล สสจ.ลำพูน

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานช่วยการพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แนวข้อสอบพนักงานช่วยการพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล - การจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ - การดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
PROMOTION รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)

โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบ พนักงานเกษตรพื้นฐาน สสจ.ลำพูน

แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สสจ.ลำพูน

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สสจ.ลำพูน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเวชสถิติ สสจ.ลำพูน